Bảng giá các gói Email dành cho Doanh Nghiệp

Email doanh nghiệp Google Apps theo tên miền phiên bản Standard Edition với dung lượng lên đến 15GB mỗi người dùng, chỉ thanh toán một lần duy nhất và sử dụng vĩnh viễn, không mất phí duy trì hàng năm.

Khuyến mãi : Tặng ngay 1,350,000đ quảng cáo trên Google (chương trình áp dụng đến 31/12/2019)

One

2.900.000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 10 User
 • 15 GB Storage
  Google Accounts include 15GB of free storage to share across Google Drive, Gmail, and Google Photos.
 • 24/7 Support

Two

4.900.000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 50 User
 • 15 GB Storage
  Google Accounts include 15GB of free storage to share across Google Drive, Gmail, and Google Photos.
 • 24/7 Support

Three

7.900.000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 100 User
 • 15 GB Storage
  Google Accounts include 15GB of free storage to share across Google Drive, Gmail, and Google Photos.
 • 24/7 Support

Four

12.900.000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 200 User
 • 15 GB Storage
  Google Accounts include 15GB of free storage to share across Google Drive, Gmail, and Google Photos.
 • 24/7 Support

Five

22.900.000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 500 User
 • 15 GB Storage
 • 24/7 Support

Six

49.000.000lifetime
 • G Suite for Nonprofit
  Google Apps Standard Edition
 • 2000 User
 • 30 GB Storage
 • 24/7 Support

Seven

69.000.000lifetime
 • G Suite Unlimited
  Google Apps Standard Edition
 • 2000 User
 • Unlimited Storage
  Google Accounts include 15GB of free storage to share across Google Drive, Gmail, and Google Photos.
 • 24/7 Support