FAQs

Chỉ cần vài thao tác đơn giản bạn có thể đặt hàng và thanh toán trực tuyến trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc chọn hình thức thanh toán an toàn như Paypal.  
Không, bạn chỉ thanh toán một lần và sử dụng mãi mãi, không mất phí duy trì hàng tháng.
Bạn sẽ nhận được một email hướng dẫn sau khi đặt hàng thành công,  thông thường chúng tôi sẽ tiến hành cấu hình dịch vụ sau khi nhận được đơn hàng .  Tuy nhiên, chúng ta cần khoảng 30 phút đến 1 giờ để xác minh tên miền và thay đổi tên miền chính cho bạn.
Đăng nhập vào G Suite Admin Console => Click the “Billing” menu, bạn sẽ nhìn thấy số lượng người dùng (user licenses) /  tài khoản.
Vâng ! Bạn có thể dễ dàng thiết lập tên miền của bạn là tên miền chính các các phiên bản G Suite Basic, G Suite Business và G Suite Enterprise .
Bạn có thể thay đổi tên miền chính một cách dễ dàng và có thể thêm nhiều tên miền phụ (secondary).  
Vâng, chúng tôi sẽ tiến hành cấu hình tên miền chính của bạn và gửi bạn tài khoản Supper Admin.
Không, chúng tôi sẽ cấu hình và thay đổi tên miền chính (Primary) là tên miền của bạn, vì vậy chỉ có duy nhất tên miền của bạn liên kết với tài khoản G Suite của bạn.